BlogVrian

Monday, February 27, 2006

Lunney lioaryn noa

27 Toshiaght Arree 2006

Ec 2.45 pm Jeheiney 10 Mayrnt, hed daa lioar Gaelgagh noa er lunney ec y Vunscoill ayns Balley Keeill Eoin. She 'Dunveryssyn y Tooder-folley' as 'Reks Carlo ayns Mannin' ny lioaryn. She 'Dunveryssyn y Tooder-folley' y chied oorskeeal (novel) Gaelgagh va rieau screeut as currit magh. T'eh mychione reddyn scammyltagh ayns Mannin ec y traa t'ayn. Ta treisht aym dy jean Gaelgeyryn goaill soylley jeh.
S'cooin lhiam dy mie ny lioaryn ayns Yernish va screeut ec Cathal Ó Sandair bleeantyn er dy henney tra va mish goaill toshiaght Yernish 'ynsaghey. Va ny lioaryn screeut son jeigeyryn. Va shoh cho foddey er dy henney as dy row ad jeant ayns y chlou Gaelagh. Mastey ny lioaryn shoh, va strane mychione cronneyder Divlynnagh enmyssit Reics Carló, ny Reks Carlo lesh aght-screeuee Manninagh. Va nane jeh ny lioaryn shoh enmyssit 'Reics Carló in Oileán Mhanann' ('Reks Carlo ayns Mannin'). Ren Cathal cur hym eh, as eh shirrey orrym mish dy chur Gaelg er. Cha row caa aym shen y yannoo ec y traa v'ayn. Hooar Cathal baase jeih bleeaney er dy henney. Fy yerrey, hug mee Gaelg er y skeeal ny veggan as ny veggan - hie eh er clou sy Manninagh Seyr, shiaghtin lurg shiaghtin, blein ny ghaa er dy henney.
Tra hooar Leslie Quirk baase, hooar mee magh dy row eshyn er ve screeu gys Cathal Ó Sandair as gys mac Chathail, Joe Saunders. Va Joe feer wooiagh dy chlashtyn dy row mee er chur Gaelg er skeeal y jishag echey as dy row lioar jeant. As tra cheayll Joe dy lunnagh shin y lioar, v'eh braew jeean dy heet gys y lunney - marish shiaght ny hoght jeh'n lught-thie echey!
Ta'n Vunscoill ny voayl feer chooie da'n lunney. Nee eh soilshaghey da ny paitçhyn dy vel shin cur magh lioaryn noa ayns Gaelg. As va Leslie feer ghraihagh er çheet gys y Vunscoill dy insh skeealyn da ny paitçhyn. Ta kianglaghyn dy liooar ry gheddyn ayns shoh.

Friday, February 24, 2006

Gynsaghey dy vloggal

Jeheiney 24 Toshiaght Arree

Shoh mish, gynsaghey dy vloggal. Cha dod mee cosney stiagh gys y vlog ren mee yn laa elley, er y fa nagh dug y coarys enney er m'ockle-arrey (password) - as hug mee yn ennym-ymmydeyr aggairagh neeshy! Cha nyrrys dy row boirey ayn. Chossyn mee stiagh fy yerrey. Nish, shegin dou ynsaghey yn aght dy yannoo kianglaghyn.

Monday, February 20, 2006

BlogVrian

Ta mee croo yn vlog shoh, Jelune 20 Toshiaght Arree 2006.

AUNDYR SON RADIO VANNIN
Cheayll mee yn çhiaghtin shoh chaie dy bee Radio Vannin cosney aundyr son y stashoon-radio share ayns "SOSTYN HEEAR-HWOAIE"! As shoh 'Stashoon yn Ashoon'. T'eh jeeaghyn nagh vel reirey Radio Vannin slane shickyr cre'n ashoon t'ad ayn. Ta mee credjal dy bee Radio Vannin goaill ayrn ayns co-hirraghyn elley ayns Sostyn. Ta mee toiggal cre'n fa t'ad jannoo shoh - t'ad geearree soilshaghey da cummaltee Vannin dy vod ad cosney aundyryn. Ta politickeyryn ayns Mannin nagh ren rieau coardail rish y smooinaght dy vel Mannin ayns feme jeh stashoon-radio ashoonagh. Cha nod ny politickeyryn shoh (as Manninee elley) toiggal dy noddagh stashoon-radio MANNINAGH jannoo foays mooar da Mannin as ta Radio Vannin foddey dy liooar veih 'Stashoon yn Ashoon'. As cha nel reirey Radio Vannin toiggal Mannin as ny Manninee.
Kuse dy vleeantyn er dy henney, deeck Railtys Vannin argid ass towse da fir-choyrlee voish Lunnin (!) dy insh da Mannin stoo shione da'n chayt hannah: lhisagh Radio Vannin ve ny stashoon va shirveishaghey theay Vannin - stashoon fo'n Reiltys lesh kaart (charter) goll rish y BBC. Va ram sleih ayns Mannin laccal claareyn trome-chooishagh bentyn da cooishyn Vannin chammah as kiaull-pop. Va stiureyder noa er ny phointeil. Agh daag skimmee dy liooar yn stashoon.
Ta mee guee dy bee Radio Vannin speeideilagh. Agh bee eh doillee agglagh da dy ve cosney argid - cha nee dellal t'ayn dy firrinagh. As cre'n fa t'ad gra 'toyrtys' ('subvention') rish yn argid ta'n Reiltys cur da Radio Vannin? She stashoon-steat t'ayn, ny yei. Ga nagh bee sleih ennagh boirit dy vel reirey Radio Vannin lhiggey er dy vel Mannin ayns Sostyn, bee sleih elley feer chorree dy jarroo, as bee caa elley currit da noid Radio Vannin dy hoie er reesht.

BlogVrian

Ta mee croo yn vlog shoh, Jelune 20 Toshiaght Arree 2006.

Cha nel fys aym dy jeeragh cre ta mee jannoo.