BlogVrian

Sunday, April 16, 2006

Shirveishyn-killagh ayns Gaelg: 16 Averil 2006

Son tammylt nish, cha nel shirveish-chillagh ayns Gaelg er ny cummal, kyndagh rish y çhingys jeh'n pheiagh ta cliaghtey reaghey ny shirveishyn. Dy cliaghtagh, va kiare shirveishyn goll er cummal gagh blein. As, er y gherrid, hie gagh nane jeh ny shirveishyn Gaelgagh er cummal ayns kialteenyn ec Agglish Hostyn.
Cha nel mee my pheiagh crauee, ga dy vel mee smooinaghtyn dy voddym toiggal cre'n fa ta sleih ennagh currit da craueeaghtyn. She red sheshoil as cultooroil t'ayn, as my oddys oo credjal dy bee bioys ayn lurg baase, ta shen dy dty gherjaghey. Yn ynrican resoon ta mish pohlldal ny shirveishyn Gaelgagh, shen y Ghaelg hene. Ga nagh mie lhiam dy nee Agglish Hostyn ren eh, she yn agglish shen ren cooney lesh çhengey ny mayrey. Chroo Agglish Hostyn tradishoon Gaelgagh liauyr ayns Mannin as veagh eh treih dy beagh y tradishoon shen çheet gys jerrey.
Nurree, tra vrie peiagh ennagh cre'n fa nagh row shirveishyn Gaelgagh goll er cummal, hug mee faaue dy lhisagh shin reaghey shirveishyn ayns agglish elley - yn Agglish Haasilagh, myr sampleyr. Agh cha row yn peiagh shen jeant booiagh lesh shen er chor erbee! Ta enney aym er shirveishagh Saasilagh as Gaelg dy liooar echey, agh t'eh ro harroogh dy reaghey shirveish Ghaelgagh ec y traa t'ayn. Tra vees eh ny haaue, foddee. Shegin dooin smooinaghtyn reesht.

Tuesday, April 04, 2006

4 Averil 2006 Geddyn rey rish kiedyn-obbyr?

Ta treealtys ayn dy gheddyn rey rish kiedyn-obbyr son ynseyderyn as boandyryn ta shirrey obbyr ayns Mannin. Shoh dy jeeragh ny kiartaghyn ta Manninee shirrey - cha nel dy chooilley pheiagh shirrey obbyr sy cherroo-argidys. T'eh quaagh dy liooar dy dooar y Stiureyder-ynsee yn kiartey echey kyndagh rish ny reillyn mychione kiedyn-obbyr. V'ad er chee pointeil ben veih Sostyn dy ve ny Stiureyder-ynsee ayns Mannin, agh ren John Cain as sleih elley musthaa as hooar eshyn y kiartey. Foddee nagh vel ad kiarail geddyn rey rish kiedyn-obbyr son sleih feer ard!
Ta tradishoon lajer ec Reiltys Vannin - soiaghey beg jeh Manninee ta laccal cheet dy valley erreish daue v'er ve eginit faagail Mannin dy gheddyn obbyr. Gyn ourys, neemayd clashtyn blaatar mychione 'Ta shin shirrey yn peiagh share son y startey'. Ro vennick, ta shen coad son 'Cha nel shin laccal Manninagh'. Reillyn son quaaltyssyn (interviews), er lhiam nagh vel ad lowal da'n sleih ta stiurey yn quaaltys dy vriaght feyshtyn goll rish 'Vel dty ven/ghooinney/phaitchyn laccal cheet dys Mannin?' Mennick dy liooar ta peiagh ennagh er ny phointeil gys kiartey ayns Mannin as t'ad cheet gys shoh marish ben ny dooinney ny paitchyn nagh vel booiagh dy ve ayns Mannin. Feer vennick, ta sleih cooie ayns Mannin (paart jeu jannoo yn obbyr hannah) lhisagh goll er pointeil syn ynnyd jeh jummal argid as traa pointeil sleih vees faagail Mannin lurg blein ny ghaa - paart jeu cheet dys shoh dy chosney MA ny yn lheid lesh cooney mooar veih Reilys Vannin.
Ta skeealyn dy liooar ayn mychione Manninee hoal ayns Sostyn ta geearree cheet dy valley d'obbraghey as cummal ayns Mannin. Ta drogh ourys ayns nagh vel ad geddyn cooney shen y yannoo er y fa dy vel ad nyn Manninee. Foddee dy row marran jeant aysn 1991 tra hooar mish cooney dy heet dy valley!