BlogVrian

Sunday, May 21, 2006

Paitçhyn treih: 21 Boaldyn 2006

T'eh jeeaghyn nagh vel Reiltys Vannin kiarail geddyn rey rish colughtyn preevaadjagh ta stiurey shirveishyn-kiarail son paitçhyn. Lhisagh lheid ny shirveishyn shen fo smaght y reiltys dy bollagh. Cha nod oo croghey er colughtyn preevaadjagh - cha nee dellal t'ayn goll rish creck stoo ayns shapp. Shoh yn eie-oaylleeaght (ideology) ta fassanagh feiy ny cruinney nish: 'theayagh -olk: preevaadjagh - mie'. Ayns Sostyn, ta Blair braew jeean dy phreevaadjaghey yn shirveishyn-slaynt as ny scoillyn - as stoo elley. Jeeagh er y stayd ommidjagh as treih jeh ny traenyn hoal!
Kyndagh rish reddyn grait ec y Çhirveishagh Slaynt as ec yn Ard-shirveishagh, cha nodmayd jerkal dy bee ad cur geill kiart da moyllaghyn y tuarastyl haink ass y vrialtys mychione sleih aegey ayns kiarail. T'eh jeeaghyn dy vel y reiltys foast soit er cur argid da colughtyn preevaadjagh neu-fondagh.

Thursday, May 04, 2006

Podcastyn Gaelgagh? 4 Mee Boaldyn 2006

Lhaih mee jiu sy phabyr-naight Sostnagh y Guardian mychione Divlynnagh enmyssit Ken Carroll t'er chur er bun shirveish-podcast (Chinesepod.com) ry hoi ynsaghey Sheenish da sleih. By vie lesh shirveish y chur er bun ry hoi ynsaghey Baarle da Sheenee, agh ec y traa t'ayn cha nhione da Sheenee dy liooar yn aght dy roshtyn lheid y çhirveish. Ta Chinesepod.cast nane jeh ny queig ynnydyn-podcast syrjey sy teihll nish.
Ta Ken Carroll er ve gynsaghey Baarle myr çhengey yoarree da sleih son ny shlee na feed blein nish. Hie eh trooid yn Oarpey, eisht hie eh gys Shanghai ayns 1994. Hug eh scoill-çhengey er bun ayns shen. Nish, ta queig banglaneyn ec y scoill lesh ny shlee na keead ynseyder as 2,500 studeyr. Hooar Ken Carroll magh mychione podcastyn ayns 2005 as hoig eh dy beagh ad cooie da ynsaghey çhengaghyn. Cha nel oo laccal agh un ynseyder dy roshtyn keeadyn dy veeillaghyn dy studeyryn as cha nel ny costyssyn mooar. Nish ta Ken as e cho-obbreeyn cur magh coorseyn ayns Mandarin liorish podcastyn. Ta Ollooscoill Qinghua ayns Beijing er chur cuirrey da Ken d'obbraghey maroo.
Ta'n argid mooar ry chosney liorish ynsaghey Baarle da Sheenee. Ta'n reiltys Sheenagh gra dy vel ad ayns feme jeh millioon ynseyder. Cha nel yn earroo shen ry gheddyn, agh t'ad loayrt mychione saaseyn tradishoonagh. Lesh ynsaghey-podcast, veagh ad laccal foddey ny sloo na millioon ynseyder. As, gyn ourys, bee Ken ayn dy chooney lhieu.
Surrys enn dy vel eh braew feeu dy smooinaghtyn er ynsaghey Gaelg liorish podcastyn.