BlogVrian

Saturday, August 12, 2006

Y Vritaan: 12.08.06

Hie mish as my ven gys y Cohaglym Celtiagh ayns Karaez (Carhaix) sy Vritaan bunnys kegeesh er dy henney. Va shin ayns shen woish Jelune 31.07.06 gys y Doonaght lurg shen as v'eh feer vie. Marish sleih elley, hannah shin ayns scoill ard Diwan - scoill raad t'ad gynsaghey trooid Britaanish. Kyndagh rish y vunraght Rangagh (as noidys reiltys Paris) cha nod ny Britaanee geddyn cooney argidoil son ny scoillyn Diwan, er lhimmey jeh faillyn ny ynseyderyn. Cha nod ad ad geddyn argid-steat son troggalyn, lioaryn, a.m.s. Agh t'ad er nyannoo dy mie mirrilagh dy chur scoillyn Diwan er bun sy Vritaan - bunscoillyn as scoillyn ardey. Dy firrinagh, cha nel y chengey Vritaanagh jannoo ro vie - as cha nyrrys. Cha nel y steat Frangagh coontey monney jeh chengey erbee agh Frangish. As shimmey Frangagh ta goaill aggle vooar roish Baarle.
Cha nel eh feer foddey er dy henney dy row millioon dy loayrtee dooghyssagh dy Vritaanish ayn. Ta'n earroo shen foddey ny sloo nish, as ta'n chooid smoo jeusyn shenn. Agh cha nel y chooish caillt noadyr. Ta kuse dy veeillaghey dy leih aegey goll er ynsaghey trooid Britaanish, as ta ny Britaanee cur magh lioaryn as earishlioaryn stoamey ayns Britaanish. Ta cowraghyn daahengagh ry akin nish mygeayrt y Vritaan - cha row y lheid lowit gys paart dy vleeantyn er dy henney! Ta bree dy liooar ayn.
Bun-chooish y Chohaglym Celtiagh mleeaney, va shen 'y Celtiaghys ayns ellyn' (jallooyn, sthowranyn as nyn lheid). Loayr un pheiagh voish gagh çheer mychione y chooish shoh. Smooinee paart jeh ny shey loayrtee dy daink y 'Celtiaghys' veih'n çheer as y keayn. Heill y chooid elley dy daink y Celtiaghys veih'n stoo grainnit er ny shenn chlaghyn as yn ellyn ayns ny shenn lioaryn crauee. Dooyrt ny loayrtee Britaanagh as Bretnagh dy vel ny ellyneyryn feer scanshoil bentyn rish y pholitickaght - red nagh vel sleih ennagh toiggal ayns ny ellanyn shoh.
Ghow Emma y Christeen arrane ayns Gaelg sy chuirrey-kiaullee mooar ayns Karaez as ish cloie yn chruitçh. V'ee mie arbaghtal.