BlogVrian

Monday, October 30, 2006

Preevaadjaghey 30.10.06

Ren 'Skimmee Neuchrogheydagh' scrutaghey strughtoor Reiltys Vannin er y gherrid ad hug ad magh tuarastyl. Verragh eh er y chayt garaghtee dy ghra 'neuchrogheydagh' rish y skimmee shoh. Eear-chleragh jeh Tinvaal, daa pheiagh-dellal veih Sostyn ta currit da'n ghorley-reiree (managerialism) - nane jeu ny oltey jeh UKIP - eear-oltey ny ghaa jeh Tinvaal (ren nane jeu prowal creck Radio Vannin da fer-dellal as ghow eh yindys tra ren y theay gaccan my e chione). 'Neuchrogheydagh'?
Cha nel mish gra nagh vel strughtoor Reiltys Vannin ayns feme jeh scrutaghey, agh cha nel mee smooinaghtyn dy jed doilleeidyn goll er feaysley liorish preevaadjaghey (ny far-phreevaadjaghey) dy chooilley nhee, myr ta'n 'skimmee neuchrogheydagh' shoh coyrlaghey. Yee, saue shin!
She Benainshtyr Thooder ren cur preevaadjaghey fo raad ayns Sostyn as shimmey çheer elley t'er nyannoo arrish urree neayr's y traa shen. Cha nel monney sleih ayns Sostyn t'ayns foayr jeh preevaadjaghey shirveishyn theayagh nish. Ta ny raaidyn-yiarn ayns stayd agglagh agh ta sleih quaagh foast cosney millioonyn dy phunt veih eeckeyderyn-keesh. As ta colughtyn-ushtey gra nagh vel eh feeu dy charraghey faarnyn ayns piobyn-ushtey: veagh eh ro chostal! T'eh jeeaghyn dy vel reiltys Hostyn geearree preevaadjaghey ymmodee reddyn elley - y çhirvesh-slaynt, ny pryssoonyn, yn oik postagh... S'cummey jean preevaadjaghey livrey shirveishyn share, shoh yn eie-oaylleeaght fassanagh feiy ny cruinney nish. S'cummey dy vel delleyderyn molteyragh geid billioonyn dy phunt veih'n theay - er oi lhien!
Veagh eh ommidjagh erskyn towse dy jinnagh Mannin jannoo arrish er shoh kyndagh rish fassan. Lhisagh Manninee streeu noi eab erbee dy phreevaadjaghey shirveishyn lectraghys as ushtey, yn oik postagh, ny barrooseyn as stoo elley. Mastey reddyn elley, hug y 'Skimmee Neuchrogheydagh' roish dy lowal da colughtyn preevaadjagh stiurey Yn Ynnyd Spoyrt Ashoonagh as y Villa Marina/Gaiety. Nar lhig eh Jee. Reesht as reesht ta Reiltys Vannin goaill ayrn sy skeeal braew shen, 'Eaddagh yn Impir'. She yn Impir Mannin, lhiggey da roosteyryn geid argid voee.
Choard mee rish y skimmee tra dooyrt ad dy lhisagh Tinvaal dellal rish cooishyn ashoonagh, cha nee cooishyn ynnydagh. As choard mee roo tra dooyrt ad dy vel feme er slattys cour seyrsnys-fysseree. My vees y lheid ain dy bragh, shegin da Manninee shickyraghey dy bee seyrsnys-fysseree kiart ry gheddyn ayns Mannin. Va bree currit da slattys cour seyrsnys-fysseree er y gherrid ayns Sostyn. Hannah, ta reiltys Hostyn shickyraghey nagh bee seyrsnys-fysseree ry gheddyn. Cre'n spotçh.