BlogVrian

Monday, May 21, 2007

Fy yerrey! 20.05.07

Ta mish kinjagh jarrood dy vel blog aym, as tra phrow mee dy screeu tooilley stoo bunnys 4 mee er dy henney, cha dod mee cosney stiagh blog y screeu. Ta mee smooinaghtyn dy vel eh scanshoil dy vel bloggyn Gaelgagh ayn - ta feme ain er foddey ny smoo jeu. Shione dou dy vel eh ny chliaghtey Mannin dyn y ve soilshaghey ny ta shin smooinaghtyn rish y teihill, agh cha nodmayd cooney lesh y Ghaelg er yn aght shen. Ta'n Ghaelg ayns feme jeh soilsheydys, soilsheydys,soilsheydys. V'eh anaasagh dy dooyrt Gaelgeyr ennagh 'Peiagh trimshagh elley, myr shen!' tra dimraa Gaelgeyr elley dy row blog echey. Foddym toiggal yn aght ta sleih smooinaghtyn myr shen, agh shegin dooinyn, ny Gaelgeyryn, brishey magh ass y ghetto cho mennick as oddys mayd.
Gowee kegeesh y TT toshiaght Jesarn. Eisht, bee eh keead blein dy eash. Son shickyrys, ta'n seihll er ny chaghlaa dy mooar neayr's 1907. Cha nel Mannin cosney argid mooar nish liorish turrysid. Cha nel monney lhiabbaghyn ry gheddyn nish son turrysee as cha nod oo croghey er ny baatyn - jees oc, foddee. Jesarn shoh chaie, va kayt-marrey kiarail shiaulley veih Lerpoyll gys Doolish syn astyr. Mastey troailtee elley, haink barrose lane dy phenshyneyryn gys y Pierhead ec Lerpoyll. Hooar immanagh y varroose kiedyn-boayrdal ny penshyneyryn as v'ad jerkal goll er boayrd y kayt-marrey. Cre'n jerkalys! Kyndagh rish 'doilleeidyn Ƨhaghnyssagh' cha dod y kayt-marrey goll. Begin da ny penshynyeryn boghtey as troailtee elley fuirraghtyn rish orryn as ooryn. Fy yerrey hoal wass, daag y kayt-marrey as hiauill eh dy moal gys Doolish. Raink eh Doolish mysh jees ayns y voghrey. Haink eh magh dy row nane jeh ny kiare jeshaghtyn ec y vaatey er vailleil. Nagh mennick ta shin er chlashtyn y skeeal shen. As nagh mennick nagh vod kayt-marrey shiaulley kyndagh rish keayn garroo. C'red elley oddagh oo jerkal rish lurg da colught quaagh syn Austrail v'er chionnaghey yn Paggad Bree? Lhig dooin treishteil nagh bee brockyn mooarey jeant ec traa yn TT.