BlogVrian

Thursday, December 16, 2010

Boiraghyn y Phaggad Bree

Ta mee litçheragh agglagh as mee screeu bloggyn. She yn Paggad Bree ta boirey orrym ec y traa t'ayn. Shenn spoyrt Manninagh, ceau keck er y Phaggad. Mennick dy liooar, v'eh resoonagh dy liooar dy cheau keck er y cholught shoh. Agh, harrish ny bleeantyn, veagh drogh ourys çheet orrym ny keayrtyn dy row Manninee gaccan mychione y Phaggad er yn oyr dy nee colught Manninagh v'ayn (y syndroym, 'T'ad jannoo reddyn foddey ny share across.')

Va'n mantra 'Ta feme er co-hirrey' ry chlashtyn. Haink co-hirrey rish ayns cummey Manx Line as va boggey mooar ayn - gys v'eh baghtal dy beagh Manx Line chammah as y Paggad brisht argid. Cha row lught as troailtee dy liooar ayn dy chummal seose daa cholught. As s'treih yn red eh nagh ren olteynyn jeh Tinvaal pohlldal Çhalse y Kerruish tra hug eh treealtys roish dy ashoonaghey yn Paggad.

S'feer eh dy vel monopolaghtyn ennagh ymmyrçhagh ayns Mannin.