BlogVrian

Thursday, December 16, 2010

Boiraghyn y Phaggad Bree

Ta mee litçheragh agglagh as mee screeu bloggyn. She yn Paggad Bree ta boirey orrym ec y traa t'ayn. Shenn spoyrt Manninagh, ceau keck er y Phaggad. Mennick dy liooar, v'eh resoonagh dy liooar dy cheau keck er y cholught shoh. Agh, harrish ny bleeantyn, veagh drogh ourys çheet orrym ny keayrtyn dy row Manninee gaccan mychione y Phaggad er yn oyr dy nee colught Manninagh v'ayn (y syndroym, 'T'ad jannoo reddyn foddey ny share across.')

Va'n mantra 'Ta feme er co-hirrey' ry chlashtyn. Haink co-hirrey rish ayns cummey Manx Line as va boggey mooar ayn - gys v'eh baghtal dy beagh Manx Line chammah as y Paggad brisht argid. Cha row lught as troailtee dy liooar ayn dy chummal seose daa cholught. As s'treih yn red eh nagh ren olteynyn jeh Tinvaal pohlldal Çhalse y Kerruish tra hug eh treealtys roish dy ashoonaghey yn Paggad.

S'feer eh dy vel monopolaghtyn ennagh ymmyrçhagh ayns Mannin.

Monday, May 31, 2010

Meoiryn-shee fo oardagh?

Roish y Nollick 2009, va kuse dy fograghyn slaait ny screebit er raaidyn as boallaghyn ayns Mannin, y chooid smoo jeu mygeayrt Purt ny h-Inshey, ta mee credjal. Va 'Mannin Aboo' ry akin, agh, chammah as shen, ny h-enmyn jeh cheeraghyn v'ayns yn Impiraght Ghoaldagh keayrt dy row, marish y vlein daag ny Goaldee yn cheer (Va daayt ny ghaa aggairagh). Ayns cheeraghyn elley, veagh y lheid coontit dy ve jeh beggan scansh. Farbagh, foddee, agh cha nee cooish vooar leeidagh gys musthaa as aggle. Agh ren meoiryn-shee Vannin gaghtey myr dy beagh jerrey yn teihll cheet. V'eh jeeaghyn dy row ad dellal rish y chooish myr ayrn jeh'n Chaggey noi Ymagglaghey. V'ad loayrt mychione 'Y Troddan Ashooneyragh'.

Lurg tammylt, va skeeal ny ghaa ayns pabyr-naight as er y radio dy row cassid jeant er kuse dy leih aegey kyndagh rish jeeyl kimmeeagh. Agh eisht ren shin clashtyn skeealyn veih sleih ennagh dy row ny meoiryn-shee gaghtey er aghtyn scammyltagh. Skeeal dy daink ram meoiryn-shee gys y thie jeh guilley-scoill as ad coamrit ayns jaggadyn-flak as dy ren ad cur lhieu yn guilley gys stashoon meoir-shee er aght baggyrtagh. Skeealyn dy row co-earrooderyn as chellvaneyn shooylagh goit veih sleih ec ny meoiryn-shee as currit gys Sostyn cour scrutaghey! Row peiagh ennagh goardaghey shoh? Y skeeal smessey - va glish-laue currit er dooinney va slane oney, red ren jeeyl da'n claynt echey. Ta ny meoiryn-shee gra dy nee 'normal procedures' v'ayn. My s'feer shen, ta reddyn gaueagh baggyrt er pobble Vannin.

Saturday, January 24, 2009

Grammeydys y Ghaelg

Lhisagh y title ve 'Grammeydys ny Gaelgey'? Dy firrinagh, cha nel y gienneydagh jeh 'Gaelg'/'Gailck' ry gheddyn ayns stoo va screeut ayns ny eashyn hie shaghey. Er lhiam dy daink 'Gaelgey' rish tra screeu yn Arrymagh Robert Thomson 'Dy bishee ad tushtey ny Gaelgey!' ec jerrey yn roïe-raa tra ren eh 'First Lessons in Manx' liorish Goodwin ass y noa sy vlein 1965. Yn oyr dy vel mee screeu mychione y chooish shoh, shen dy vel tooilley sleih screeu ayns Gaelg nish (booise da Jee) as paart jeu gaavioghey reddyn sy Ghaelg hie magh ass çhengey yn theay foddey er dy henney. Er aght ennagh, ta shoh ny red feer vie. Er aght elley, shegin dooin ve kiarailagh nagh jeanmayd croo stoo sy ghrammeydys nagh row rieau ayn.

Ta treealtys er ny chur roish nish dy reaghey çhaglymyn dy resooney cooishyn grammeydys sy Ghaelg - treealtys feer vie. Cha nel caaghyn dy liooar er ve ec Gaelgeyryn cooishyn myr shoh y resooney choud as shoh. Myr sambyl jeh red lhisagh shin resooney, ta shen y keintys jeh ennymocklyn. Roish shoh, cha nel y chooish shoh er voirey orrin monney. Agh nish t'ee çheet dy ve speeideilagh. 

Saturday, March 22, 2008

Brian Stowell

Y vlog screeu mee roish shoh, ren ee failleil. V'ad laccal ID ennagh - cha hoig mee. Ansherbee, ec y traa t'ayn ta mee prowal reaghey reddyn son y Cohaglym Celtiagh Eddyrashoonagh hed er cummal ayns Aberystwyth ec y jerey jeh Jerrey Souree. She Phil Gawne vees loayrt son Mannin (mychione y çhymmyltaght as sustainability) as foddee dy nee ny Reeling Stones (Tom Callister as sleih aegey elley) vees ny fir-chiaullee. Y red ta mish boirit mychione: nod Mannin cummal y Cohaglym Celtiagh Eddyrashoonagh ayns Mannin sy vlein 2010?

Labels:

Wednesday, September 26, 2007

Çhellveeish ayns Mannin

Ren Brialtagh Ellan Vannin reihys beg y reaghey bentyn rish y çhirveish-çhellveeish ta Mannin geddyn. Ren ad shen kyndagh rish y naight dy vel eh liklee dy bee naightyn Border ceaut magh, as dy jig 'shirveish-naight' son Mannin voish Sostyn hiar-hwoaie. Hooar reihys y Vrialtagh magh dy by vie lesh y chooid smoo jeusyn ren votal geddyn shirveish veih Granada. Va'n earroo jeusyn ny shlee na'n earroo va laccal Mannin dy chur shirveish-çhellveeish er bun jee hene. Cha noddym gra dy vel shen cur yindys orrym. Ta Mannin ny çheer verchagh, ga dy vel y reiltys gaccan dy vel shin boght nish. Oddagh shin fordrail shirveish-çhellveeish Vanninagh veagh livrey naightyn nyn lomarcan. Dy beagh moyrn erbee ry gheddyn ayns sleih ayns shoh, veagh ad guee dy beagh shirveish-çhellveeish Vanninagh currit er bun - son naightyn er y chooid sloo. Cha nodmayd jerkal dy bee anaase ec sleih-çhellveeish ayns Newcastle ny boayl ennagh er livrey shirveish-naight yindyssagh da Mannin!
As ta Manninee ennagh foast jerkal dy vow ad tooilley naightyn Manninagh veih çhellveeish BBC ayns Manchuin. Jarrood eh! Ta aignaghyn y sleih shen ayns Manchuin festit ayns Manchuin - as cha nyrrys. Tra va mee cummal ayns Merseyside, va sleih ayns shen kinjagh gaccan nagh row monney naightyn ry akin veih Manchuin nagh row dellal rish Manchuin. Agh my ta shirveish-çhellveeish soit ayns balley mooar ennagh, t'eh doillee agglagh gyn y ve cur magh naightyn mychione y valley shen car y traa. Son shickyrys, kyndagh rish Manninee gaccan mychione shirveish y BBC da Mannin, ta lught y BBC ayns Manchuin (as buill elley) er phrowal dy haraghey yn çhirveish shen. Paart jeh ny oyryn dy ve gaccan, cha bee ad ayn roish tammylt. Agh s'doillee credjal dy bee tooilley naightyn mychione Mannin ry akin er y çhellveeish veih BBC Manchuin - nane jeh ny reddyn ta sleih gaccan mychione feer vennick ayns Mannin. S'feer dy vel y BBC er nyannoo nyn gooid share dy chur stoo mychione Mannin (goaill stiagh y Ghaelg) er yn ynnyd-eggey oc. Agh foddym credjal nagh vel monney sleih ta gaccan mysh genney naightyn Manniangh, nagh vel ad jeeaghyn er ynnydyn-eggey. Ta shin laccal shirveish-çhellveeish Vanninagh, my ta!

Monday, May 21, 2007

Fy yerrey! 20.05.07

Ta mish kinjagh jarrood dy vel blog aym, as tra phrow mee dy screeu tooilley stoo bunnys 4 mee er dy henney, cha dod mee cosney stiagh blog y screeu. Ta mee smooinaghtyn dy vel eh scanshoil dy vel bloggyn Gaelgagh ayn - ta feme ain er foddey ny smoo jeu. Shione dou dy vel eh ny chliaghtey Mannin dyn y ve soilshaghey ny ta shin smooinaghtyn rish y teihill, agh cha nodmayd cooney lesh y Ghaelg er yn aght shen. Ta'n Ghaelg ayns feme jeh soilsheydys, soilsheydys,soilsheydys. V'eh anaasagh dy dooyrt Gaelgeyr ennagh 'Peiagh trimshagh elley, myr shen!' tra dimraa Gaelgeyr elley dy row blog echey. Foddym toiggal yn aght ta sleih smooinaghtyn myr shen, agh shegin dooinyn, ny Gaelgeyryn, brishey magh ass y ghetto cho mennick as oddys mayd.
Gowee kegeesh y TT toshiaght Jesarn. Eisht, bee eh keead blein dy eash. Son shickyrys, ta'n seihll er ny chaghlaa dy mooar neayr's 1907. Cha nel Mannin cosney argid mooar nish liorish turrysid. Cha nel monney lhiabbaghyn ry gheddyn nish son turrysee as cha nod oo croghey er ny baatyn - jees oc, foddee. Jesarn shoh chaie, va kayt-marrey kiarail shiaulley veih Lerpoyll gys Doolish syn astyr. Mastey troailtee elley, haink barrose lane dy phenshyneyryn gys y Pierhead ec Lerpoyll. Hooar immanagh y varroose kiedyn-boayrdal ny penshyneyryn as v'ad jerkal goll er boayrd y kayt-marrey. Cre'n jerkalys! Kyndagh rish 'doilleeidyn çhaghnyssagh' cha dod y kayt-marrey goll. Begin da ny penshynyeryn boghtey as troailtee elley fuirraghtyn rish orryn as ooryn. Fy yerrey hoal wass, daag y kayt-marrey as hiauill eh dy moal gys Doolish. Raink eh Doolish mysh jees ayns y voghrey. Haink eh magh dy row nane jeh ny kiare jeshaghtyn ec y vaatey er vailleil. Nagh mennick ta shin er chlashtyn y skeeal shen. As nagh mennick nagh vod kayt-marrey shiaulley kyndagh rish keayn garroo. C'red elley oddagh oo jerkal rish lurg da colught quaagh syn Austrail v'er chionnaghey yn Paggad Bree? Lhig dooin treishteil nagh bee brockyn mooarey jeant ec traa yn TT.

Saturday, February 03, 2007

Shirveishyn Lughtyn-thie Manninagh: 03.02.07

Roish yn ard-reihys Mee Houney, shimmey politickeyr va loayrt mychione 'reiltys foshlit'. Nish, ta'n Reiltys er votal dy reayll follit y coardail va jeant lesh Shirveishyn Lughtyn-thie Manninagh. 'Reiltys foshlit', dy jarroo! Lhisagh shin moylley Allan Bell, y Shirveishagh Tashtee, son votal dy lhisagh fys ennagh ve currit magh mychione y coardail shoh. Phrow Brenda Cannell e cooid share, agh cha row Coonceil ny Shirveishee eer arryltagh dy chur magh quoid argid hooar Shirveishyn Lughtyn-thie Manninagh.
Lhisagh Reiltys Vannin stiurey kiarail son paitchyn ayns gaue, as cha nee colughtyn preevaadjagh. Ta Shirveishagh Lughtyn-thie Manninagh er hoilshaghey da'n teihll nagh dod ad livrey kiarail chiart. Shimmey skeeal agglagh ta goll mygeayrt mychione y colught shoh. Foddee nagh vel firrinys erbee ayns ny skeealyn shoh, agh lhisagh fys ve ec theay Vannin er ny reddyn va goll er as ta foast goll er. Er y chooid sloo, hooar Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay rey rish y cholught neuchummeydagh shoh, as s'mie shen, dy jarroo.
Bentyn rish jeeaghyn mysh paitchyn t'ayns gaue, t'eh jeeaghyn dy vel Reiltys Vannin currit da cur ram argid da colughtyn preevaadjagh son livrey drogh hirveishyn.
Ta Mannin braew aighoil nagh dug ym-ysseraght Hostyn monney geill da cooishyn myr shoh ayns Mannin. Er y gherrid, haink dunverys er daa phaitchey v'ayns kiarail, as va fer ny ghaa elley feddynit marroo. Cha nodmayd gra 'Co-phobble ta Kiarail' rish shen.