BlogVrian

Monday, July 17, 2006

Aghinyn: 18 Jerrey Souree 2006

T'eh jeeaghyn dy vel yn Ard-shirveishagh Donald Gelling gaccan mychione yn earroo dy leih ren cur roish aghinyn Laa Tinvaal mleeaney. Lhisagh eh ve gaccan mychione ny oyryn ta wheesh dy leih cur roish aghinyn. Foddee dy vel paart jeh ny aghinyn beggan ommidjagh. Agh, gyn ourys erbee, cha nel ram jeu ny aghinyn ommidjagh. Ta ny aghinyn shoh currit roish ec sleih t'er phrowal dy chooilley nhee dy gheddyn cairys - ny quaiylyn as Tinvaal, foddee.
Shegin dhyt ve debejagh dy chur aghin roish my ta cooish hrome ayd. T'eh jeeaghyn dy vel eh goll rish cronghyr my t'ou shirrey cairys liorish aghin Laa Tinvaal. Shegin dhyt fuirraghtyn derrey veese anaase dy liooar ec oltey ennagh jeh'n Chiare as Feed er yn aghin ayd. Eisht, foddee dy bee er yn oltey shen (my vees y lheid ayn) prowal dy chur bing reiht (select committee) er bun. As s'cosoylagh nagh bee veg taghyrt lurg ooilliu.
She reiltys Vannin ta loghtagh. Ta Tinvaal goll rish club dy leih ta smooinaghtyn mychione oc hene car y traa. Ta'n chooid smoo lane shickyr dy vel ad jannoo obbyr vie. Agh, son y chooid smoo, cha nel ad abyl y theay y hoiggal.