BlogVrian

Monday, September 18, 2006

Tuarastyl y thie-lheihys 18.09.06

Rish kegeesh, va mee cur Gaelg er tuarastyl mychione Thie-lheihys Noble. Goll rish y Rheynn Ynsee cur cuirrey da Ofsted dy heet gys Mannin as gra reddyn bolvaneagh mychione ny scoillyn as ynseyderyn ain, hug sleih ennagh ayns Reiltys Vannin cuirrey da'n Oaseirys Kiarail-slaynt (Healthcare Commission) sy Reeriaght Unnaneysit dy heet stiagh as scrutaghey Thie-lheihys Noble. Gyn ourys, cha nel dy chooilley nhee yindyssagh sy Thie-lheihys shen, agh cha nel eh ny red mie dy chur cuirrey da sleih voish Sostyn dy scrutaghey thie-lheihys ayns Mannin tra ta'n çhirveish-slaynt ayns y Reeriaght Unnaneysit goll er preevaadjey ny veggan as ny veggan - er nonney ny smoo tappee na shen. Ayns reiltys Hostyn nish, cha nel ad smooinaghtyn er red erbee agh argid as reireydys. Ta mantra mooar ocsyn - 'Ta gagh fout kyndagh rish y reireydys'. Cha nel genney argid cheet stiagh sy chooish. My ta red erbee goll ersooyl cam, cur tooilley reiree stiagh.
Booise da Bernard Moffatt, va sleih ennagh shirrey Gaelg dy ve currit er y tuarastyl screeu yn Oaseirys Kiarail-slaynt mychione y scrutaght va jeant oc er y gherrid er Thie-lheihys Noble. Cha vaik mee rieau tuarastyl va screeut er aght cho moal as y fer shoh. T'eh fud y cheilley, doillee agglagh dy hoiggal (ta mee çheet er y Vaarle agglagh), as ta gagh red screeut mysh 3 keayrtyn. Ta 23,000 fockle sy tuarastyl. Oddagh oo geddyn y bun jeh lesh 1,000 fockle. Reireydys, Reireydys, Reireydys - car y traa. Ny foddee dy vel eh Fysseree, Fysseree, Fysseree. Ta'n Oaseirys Kiarail-slaynt shirrey er skimmee Thie-lheihys Noble ad dy haglym fysseree feiy'n laa as fud ny h-oie, dy yannoo polaseeyn ass towse, as eisht dy yannoo plannyn-obbree ass towse, as eisht dy haglym ooilley jeu shen stiagh ayns un phlan ooilley-ghoaillagh as yindyssagh. Eisht shegin lhiantyn rish y phlan shen - cha lhisagh y thie-lheihys jannoo red erbee 'reactive' maghey shen. T'ad gra managerialism rish.