BlogVrian

Wednesday, September 26, 2007

Çhellveeish ayns Mannin

Ren Brialtagh Ellan Vannin reihys beg y reaghey bentyn rish y çhirveish-çhellveeish ta Mannin geddyn. Ren ad shen kyndagh rish y naight dy vel eh liklee dy bee naightyn Border ceaut magh, as dy jig 'shirveish-naight' son Mannin voish Sostyn hiar-hwoaie. Hooar reihys y Vrialtagh magh dy by vie lesh y chooid smoo jeusyn ren votal geddyn shirveish veih Granada. Va'n earroo jeusyn ny shlee na'n earroo va laccal Mannin dy chur shirveish-çhellveeish er bun jee hene. Cha noddym gra dy vel shen cur yindys orrym. Ta Mannin ny çheer verchagh, ga dy vel y reiltys gaccan dy vel shin boght nish. Oddagh shin fordrail shirveish-çhellveeish Vanninagh veagh livrey naightyn nyn lomarcan. Dy beagh moyrn erbee ry gheddyn ayns sleih ayns shoh, veagh ad guee dy beagh shirveish-çhellveeish Vanninagh currit er bun - son naightyn er y chooid sloo. Cha nodmayd jerkal dy bee anaase ec sleih-çhellveeish ayns Newcastle ny boayl ennagh er livrey shirveish-naight yindyssagh da Mannin!
As ta Manninee ennagh foast jerkal dy vow ad tooilley naightyn Manninagh veih çhellveeish BBC ayns Manchuin. Jarrood eh! Ta aignaghyn y sleih shen ayns Manchuin festit ayns Manchuin - as cha nyrrys. Tra va mee cummal ayns Merseyside, va sleih ayns shen kinjagh gaccan nagh row monney naightyn ry akin veih Manchuin nagh row dellal rish Manchuin. Agh my ta shirveish-çhellveeish soit ayns balley mooar ennagh, t'eh doillee agglagh gyn y ve cur magh naightyn mychione y valley shen car y traa. Son shickyrys, kyndagh rish Manninee gaccan mychione shirveish y BBC da Mannin, ta lught y BBC ayns Manchuin (as buill elley) er phrowal dy haraghey yn çhirveish shen. Paart jeh ny oyryn dy ve gaccan, cha bee ad ayn roish tammylt. Agh s'doillee credjal dy bee tooilley naightyn mychione Mannin ry akin er y çhellveeish veih BBC Manchuin - nane jeh ny reddyn ta sleih gaccan mychione feer vennick ayns Mannin. S'feer dy vel y BBC er nyannoo nyn gooid share dy chur stoo mychione Mannin (goaill stiagh y Ghaelg) er yn ynnyd-eggey oc. Agh foddym credjal nagh vel monney sleih ta gaccan mysh genney naightyn Manniangh, nagh vel ad jeeaghyn er ynnydyn-eggey. Ta shin laccal shirveish-çhellveeish Vanninagh, my ta!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home