BlogVrian

Monday, May 31, 2010

Meoiryn-shee fo oardagh?

Roish y Nollick 2009, va kuse dy fograghyn slaait ny screebit er raaidyn as boallaghyn ayns Mannin, y chooid smoo jeu mygeayrt Purt ny h-Inshey, ta mee credjal. Va 'Mannin Aboo' ry akin, agh, chammah as shen, ny h-enmyn jeh cheeraghyn v'ayns yn Impiraght Ghoaldagh keayrt dy row, marish y vlein daag ny Goaldee yn cheer (Va daayt ny ghaa aggairagh). Ayns cheeraghyn elley, veagh y lheid coontit dy ve jeh beggan scansh. Farbagh, foddee, agh cha nee cooish vooar leeidagh gys musthaa as aggle. Agh ren meoiryn-shee Vannin gaghtey myr dy beagh jerrey yn teihll cheet. V'eh jeeaghyn dy row ad dellal rish y chooish myr ayrn jeh'n Chaggey noi Ymagglaghey. V'ad loayrt mychione 'Y Troddan Ashooneyragh'.

Lurg tammylt, va skeeal ny ghaa ayns pabyr-naight as er y radio dy row cassid jeant er kuse dy leih aegey kyndagh rish jeeyl kimmeeagh. Agh eisht ren shin clashtyn skeealyn veih sleih ennagh dy row ny meoiryn-shee gaghtey er aghtyn scammyltagh. Skeeal dy daink ram meoiryn-shee gys y thie jeh guilley-scoill as ad coamrit ayns jaggadyn-flak as dy ren ad cur lhieu yn guilley gys stashoon meoir-shee er aght baggyrtagh. Skeealyn dy row co-earrooderyn as chellvaneyn shooylagh goit veih sleih ec ny meoiryn-shee as currit gys Sostyn cour scrutaghey! Row peiagh ennagh goardaghey shoh? Y skeeal smessey - va glish-laue currit er dooinney va slane oney, red ren jeeyl da'n claynt echey. Ta ny meoiryn-shee gra dy nee 'normal procedures' v'ayn. My s'feer shen, ta reddyn gaueagh baggyrt er pobble Vannin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home