BlogVrian

Monday, February 27, 2006

Lunney lioaryn noa

27 Toshiaght Arree 2006

Ec 2.45 pm Jeheiney 10 Mayrnt, hed daa lioar Gaelgagh noa er lunney ec y Vunscoill ayns Balley Keeill Eoin. She 'Dunveryssyn y Tooder-folley' as 'Reks Carlo ayns Mannin' ny lioaryn. She 'Dunveryssyn y Tooder-folley' y chied oorskeeal (novel) Gaelgagh va rieau screeut as currit magh. T'eh mychione reddyn scammyltagh ayns Mannin ec y traa t'ayn. Ta treisht aym dy jean Gaelgeyryn goaill soylley jeh.
S'cooin lhiam dy mie ny lioaryn ayns Yernish va screeut ec Cathal Ó Sandair bleeantyn er dy henney tra va mish goaill toshiaght Yernish 'ynsaghey. Va ny lioaryn screeut son jeigeyryn. Va shoh cho foddey er dy henney as dy row ad jeant ayns y chlou Gaelagh. Mastey ny lioaryn shoh, va strane mychione cronneyder Divlynnagh enmyssit Reics Carló, ny Reks Carlo lesh aght-screeuee Manninagh. Va nane jeh ny lioaryn shoh enmyssit 'Reics Carló in Oileán Mhanann' ('Reks Carlo ayns Mannin'). Ren Cathal cur hym eh, as eh shirrey orrym mish dy chur Gaelg er. Cha row caa aym shen y yannoo ec y traa v'ayn. Hooar Cathal baase jeih bleeaney er dy henney. Fy yerrey, hug mee Gaelg er y skeeal ny veggan as ny veggan - hie eh er clou sy Manninagh Seyr, shiaghtin lurg shiaghtin, blein ny ghaa er dy henney.
Tra hooar Leslie Quirk baase, hooar mee magh dy row eshyn er ve screeu gys Cathal Ó Sandair as gys mac Chathail, Joe Saunders. Va Joe feer wooiagh dy chlashtyn dy row mee er chur Gaelg er skeeal y jishag echey as dy row lioar jeant. As tra cheayll Joe dy lunnagh shin y lioar, v'eh braew jeean dy heet gys y lunney - marish shiaght ny hoght jeh'n lught-thie echey!
Ta'n Vunscoill ny voayl feer chooie da'n lunney. Nee eh soilshaghey da ny paitçhyn dy vel shin cur magh lioaryn noa ayns Gaelg. As va Leslie feer ghraihagh er çheet gys y Vunscoill dy insh skeealyn da ny paitçhyn. Ta kianglaghyn dy liooar ry gheddyn ayns shoh.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home