BlogVrian

Thursday, June 29, 2006

BNP ayns Mannin: 29.06.06

Bunnys shiaghtin er dy henney, haink sleih veih'n Phartee Ashoonagh Goaldagh dys Mannin. Dooyrt yn fer-toshee (!) oc, Nick Grifin, dy vel ad geearree cur y partee er bun ayns Mannin. T'ad laccal shirreyderyn dy ghoaill ayrn ayns ard-reihys Vannin ayns Mee Houney. T'eh jeeaghyn nagh vel ad er n'eddyn peiagh erbee choud as shoh ta arryltagh shen y yannoo. Ta mee treishteil dy jeean nagh vow ad peiagh erbee. Cha nel Mannin sy Vretyn Vooar - as, ga dy vel y lipaid shen orrym er egin, cha nel mish Goaldagh. She Manninagh mish.
Cha nel ny cretooryn shoh veih'n BNP jannoo red erbee ag greinnaghey feoh noi sleih ta doo, dhone ny bwee.

Wednesday, June 14, 2006

Craueeaght as comyssey: 13.06.06

Va'n Shirveishagh Slaynt, Steve Rodan, gobbal jiu dy row doilleeid erbee ayn bentyn rish cur condomyn ayns scoillyn-ard Vannin. Dy firrinagh, cha dooyrt eh shen dy jeeragh. Tammylt beg er dy henney, va skeeal ayn dy dooyrt Mnr Anderson, y Shirveishagh Ynsee, dy row eshyn noi cur greieyn-condom ayns scoillyn-ard Vannin da ynseydee sy cheyoo vrastyl. T'eh jeeaghyn dy dooyrt eh shen kyndagh rish e chredjue. Ta sleih credjal dy vel Mnr Anderson currit da'n chraueeaght echey dy lajer.
Eisht, dooyrt Peter Karran, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, dy row credjue Vnr Anderson lhiettal yn obbyr echey myr Shirveishagh Ynsee - lhisagh eh cummal sy 'teihll firrinagh'. Kyndagh rish shen, dooyrt Steve Rodan nagh row resoonaght erbee mychione y chooish shoh er ve ayn eddyr y daa rheynn-reiltys, y Rheynn Slaynt as y Rheynn Ynsee.
S'doillee dooys credjal nagh vel craueeaght Vnr Anderson lhiettal yn obbyr echey myr Shirveishagh Ynsee. Roish shoh, t'eh er ghra reddyn feer whaagh mychione homocheintee. T'eh jeeaghyn dooys dy vel credjue feer undinagh ec y fer shoh. Lhisagh eh tannaghtyn myr y Shirveishagh Ynsee?