BlogVrian

Saturday, March 25, 2006

Joarreeyn ayns Mannin 25 Mayrnt 2006

Ayns Tinvaal, dooyrt Peddyr Karan dy vel scoltaghyn sheshoil çheet rish ayns Mannin kyndagh rish sleih ayns shoh goaill ro-foays ass joarreeyn ta çheet gys Mannin dy gheddyn obbyr. Er lhiam dy ren yn Ard-shirveishagh as peiagh ny ghaa elley freggyrt y feysht aggairagh tra loayr ad mychione fir-lhee çheet gys Mannin d'obbraghey ayns shoh. Strooys hene nagh row Peddyr Karran çheet er fir-lhee joarree, agh er joarreeyn boghtey ta eginit gobbraghey son faill injil. Foddee va Mainshtyr Karran çheet er sleih nagh vel monney jin fakin, sleih ta gobbraghey son colught ta glenney offishyn. Cre'n sorçh dy vea t'ocsyn? Vel ad goaill soylley jeh berçhys Vannin?

As cre mysh ny boandyryn Philippeenagh? My ta babbanyn ruggit daue ayns Mannin, vel ny ruggyryn recortit myr ruggyryn Manninagh? Ta skeeal goll mygeayrt nagh vel. C'red ta goll er? As vel ny eginit tannaghtyn ayns Mannin? Foddee nagh vowmayd magh derrey vees scammylt ennagh çheet rish

Thursday, March 16, 2006

Lunney ny lioaryn shen

16 Mayrnt 2006
Hie reddyn feer vie ec y Vunscoill bentyn rish lunney ny lioaryn Jeheiney shoh chaie. Haink Joe Saunders, e vraar Terence, e huyr Eileen, e vac Cathal, e voir, Don as mac-vraarey/shayrey - sleih dy liooar! Hannee ad ayns thie-oast er shooylaghan Ghoolish. Hooar as gleashtan mooar er mayl as haink ad gys y Vunscoill jeeragh rosih 2.45 pm. Va fotografee veih pabyryn-naight Vannin er ve lacal goaill caslyssyn as eisht ersooyl lesh, agh hannee eh son y clane immeeaght. Kyndagh rish y reill quaagh veih'n Rheynn Ynsee, cha ghow eh caslyssyn erbee jeh ny paitchyn.
Dinsh shin da ny paitchyn ny va goll er. Va Paayl Rogers as Julie Matthews er reaghey dy jinnagh ny paitchyn goaill arrane as lhaih magh daanyn mychione y Nah Chaggey Mooar - paart jeh'n studeyrys oc as yindys mooar dooys as da sleih elley. Loayr Joe (mac y dooinney ren screeu 'Reks Carlo ayns Mannin' ayns Yernish) ayns Yernish as Baarle, as hug eh da ny Manninee gioot braew - jalloo jeh screeudeyrys Ogham. Hug eh lioaryn Yernish da'n scoill neesht.
Hug mish coip jeh 'Reks Carlo ayns Mannin' da ny Yernee as va coip jeh 'Dunveryssyn yn Tooder-Folley' ry gheddyn myrgeddin. Hannee ny Yernee oieghyn Jeheiney as Jesarn ayns Mannin. V'ad coontey ram jeh'n turrys - er lhimmey jeh'n doilleeid jeh geddyn lhongey ayns thie-bee ayns Mannin er yn oie!

Wednesday, March 08, 2006

Lunney lioaryn noa

Jeheiney, 10 Mee Vayrnt, hig Joe Saunders (mac Chathail Uí Shandair) veih Nerin marish sleih dy liooar sy lught-thie echey. T'ad çheet son lunney 'Reks Carlo ayns Mannin', lioar hug mee Gaelg er veih'n Yernish 'Reics Carló inOileán Mhanann', screeut ec Cathal Ó Sandair. Ec yn un cheayrt, neemayd lunney yn oorskeeal screeu mee, 'Dunveryssyn y Tooder-folley'.

Hed y lunney er cummal sy Vunscoill Ghaelgagh ayns Balley Keeill Eoin. Hug mee cuirrey da Pabyryn-naight Vannin dy chur peiagh ennagh dy ghoaill caslyssyn ec y taghyrt shoh. Hooar mee fys vouesyn nagh vel ad lowit dy ghoaill caslyssyn jeh paitçhyn sy scoill kyndagh rish oardagh keoi ennagh hooar ad veih'n Rheynn Ynsee! T'eh jeeaghyn dy dooar y Rheynn Ynsee 'linnaghyn-stiuree' ennagh veih'n Reeriaght Unnaneysit as ta'n Rheynn er chur magh oardagh ta foddey ny smoo keoi na'n stoo veih'n RU. Agh cha jeanmayd lhiggey boghtynid myr shoh milley immeeaght vaynrey.