BlogVrian

Saturday, March 25, 2006

Joarreeyn ayns Mannin 25 Mayrnt 2006

Ayns Tinvaal, dooyrt Peddyr Karan dy vel scoltaghyn sheshoil çheet rish ayns Mannin kyndagh rish sleih ayns shoh goaill ro-foays ass joarreeyn ta çheet gys Mannin dy gheddyn obbyr. Er lhiam dy ren yn Ard-shirveishagh as peiagh ny ghaa elley freggyrt y feysht aggairagh tra loayr ad mychione fir-lhee çheet gys Mannin d'obbraghey ayns shoh. Strooys hene nagh row Peddyr Karran çheet er fir-lhee joarree, agh er joarreeyn boghtey ta eginit gobbraghey son faill injil. Foddee va Mainshtyr Karran çheet er sleih nagh vel monney jin fakin, sleih ta gobbraghey son colught ta glenney offishyn. Cre'n sorçh dy vea t'ocsyn? Vel ad goaill soylley jeh berçhys Vannin?

As cre mysh ny boandyryn Philippeenagh? My ta babbanyn ruggit daue ayns Mannin, vel ny ruggyryn recortit myr ruggyryn Manninagh? Ta skeeal goll mygeayrt nagh vel. C'red ta goll er? As vel ny eginit tannaghtyn ayns Mannin? Foddee nagh vowmayd magh derrey vees scammylt ennagh çheet rish

2 Comments:

At 3:01 PM, Blogger fer-toshee said...

Gyn yndys ta reddyn scammyltagh goll er my ta'n reiltys son dellal rish cheeraghyn myr Dubai.

 
At 3:04 PM, Blogger fer-toshee said...

Gyn yndys bee reddyn scammyltagh ayn my ta'n reiltys smooinaghtyn dy vel ny reddyn goll er ayns Dubai cho yndyssagh. Jeeagh er blognygaelgey son tooilley fys mychione.

 

Post a Comment

<< Home