BlogVrian

Sunday, April 16, 2006

Shirveishyn-killagh ayns Gaelg: 16 Averil 2006

Son tammylt nish, cha nel shirveish-chillagh ayns Gaelg er ny cummal, kyndagh rish y çhingys jeh'n pheiagh ta cliaghtey reaghey ny shirveishyn. Dy cliaghtagh, va kiare shirveishyn goll er cummal gagh blein. As, er y gherrid, hie gagh nane jeh ny shirveishyn Gaelgagh er cummal ayns kialteenyn ec Agglish Hostyn.
Cha nel mee my pheiagh crauee, ga dy vel mee smooinaghtyn dy voddym toiggal cre'n fa ta sleih ennagh currit da craueeaghtyn. She red sheshoil as cultooroil t'ayn, as my oddys oo credjal dy bee bioys ayn lurg baase, ta shen dy dty gherjaghey. Yn ynrican resoon ta mish pohlldal ny shirveishyn Gaelgagh, shen y Ghaelg hene. Ga nagh mie lhiam dy nee Agglish Hostyn ren eh, she yn agglish shen ren cooney lesh çhengey ny mayrey. Chroo Agglish Hostyn tradishoon Gaelgagh liauyr ayns Mannin as veagh eh treih dy beagh y tradishoon shen çheet gys jerrey.
Nurree, tra vrie peiagh ennagh cre'n fa nagh row shirveishyn Gaelgagh goll er cummal, hug mee faaue dy lhisagh shin reaghey shirveishyn ayns agglish elley - yn Agglish Haasilagh, myr sampleyr. Agh cha row yn peiagh shen jeant booiagh lesh shen er chor erbee! Ta enney aym er shirveishagh Saasilagh as Gaelg dy liooar echey, agh t'eh ro harroogh dy reaghey shirveish Ghaelgagh ec y traa t'ayn. Tra vees eh ny haaue, foddee. Shegin dooin smooinaghtyn reesht.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home